اشناهای ذخیره شده

اشناهای ذخیره شده

گروه های تماس و بخش بندی

گروه های تماس و بخش بندی

لغو اشتراک کنندگان

فهرست دریافت کنندگان ارسال unsubscribed.
لغو اشتراک کنندگان

افزودن و بارگذاری اشناها

مخاطبین اسان اپلود

از قالب اکسل ما برای بارگذاری سریع لیست مخاطبین موجود در SmsNotif.com استفاده کنید.

انتقال اشناها

به راحتی مخاطبین خود را از برنامه های محبوب مانند Mailchimp، Contact Contact، HubSpot و غیره با صادرات / واردات فایل اکسل منتقل کنید.

سازگاری با تلفن همراه

مخاطبین را با استفاده از تلفن همراه یا رایانه لوحی خود اضافه کنید.

افزودن و بارگذاری اشناها

سلام کاترینا! با تشکر از شما برای تماس با مدرسه رقص ما. ما می خواهیم شما به ما بپیوندید! اگر سوالی دارید به ما اطلاع دهید.

چند کلاس در هفته انجام می دهید؟

برنامه رقص 3-5 کلاس در هفته برگزار می شود. شما می توانید برنامه کلاس را در وب سایت ما بررسی کنید.

 
mms-icon sms-icon whatsapp-icon

مدیریت تماس

مدیریت ارتباطات فقط اسان تر شد!

مخاطبین نامحدود

ایا ارتباطات زیادی دارید؟ مشکلی نیست! مدیریت مخاطبین نامحدود در SmsNotif.com.

زمینه های سفارشی

افزایش سوابق تماس با اطلاعات تماس اضافی برای ایجاد پیام ها و کمپین های هدفمند.

پیام های شخصی شده

افزایش میزان تعامل و پاسخ با شخصی سازی پیام های متنی با جزئیات تماس مانند یک نام.

گفتگوهای دوجانبه

مکالمات دو طرفه با مخاطبین فردی داشته باشید و به راحتی تاریخچه پیام های متنی ذخیره شده خود را مشاهده کنید.

ایجاد گروه ها و بخش ها

بخش بندی دقیق

مخاطبین خود را به گروه ها سازماندهی کنید و انها را با منافع مشابه، ترجیحات، مکان و موارد دیگر مرتب کنید.

پیام های هدفمند

برای ارسال اعلان های هدفمند فردی، از گروه هایی استفاده کنید که اطلاعیه های انها به احتمال زیاد علاقه و واکنش ایجاد می کند.

به حداقل رساندن رد

به حداقل رساندن گزاف گویی با کاهش تعداد پیام هایی که به یک مخاطب خاص مربوط نیست.

گروه های مبتنی بر مجوز

به راحتی شماره های تحویل داده نشده و مخاطبین unsubscribed را از گروه ها حذف کنید.

ایجاد گروه ها و بخش ها
کاربرانی که از مشترک شدن خودداری کردند

کاربرانی که از مشترک شدن خودداری کردند

گیرندگان پیام می توانند در هر زمانی اشتراک خود را لغو کنند.

فهرست اشناهای بدون عضو

تمام مخاطبین غیر مجاز در یک لیست جمع اوری می شوند. اگر شماره تلفن ها را در اینجا حذف کنید، سیستم دوباره پیام هایی را برای انها ارسال می کند.

کد کوتاه و لغو اشتراک کلمات

هنگامی که پیام های تبلیغاتی انبوه به گیرندگان ارسال می شود، هر پیام باید حاوی کلمه STOP یا کد کوتاه {{unsubscribe.command}} یا {{unsubscribe.link}} باشد. در غیر این صورت، پیام شما ممکن است توسط حامل شما اسپم در نظر گرفته شود.

عضویت در خبرنامه

اگر یک مخاطب غیر اشتراکی نظر خود را تغییر دهد یا به طور تصادفی لغو اشتراک کند، می تواند در پاسخ به پیام رضایت شما دوباره اشتراک خود را لغو کند.

تماس با سوالات مدیریت

چند سوال متداول که مورد توجه کاربران جدید سرویس SmsNotif.com است.

  • SmsNotif.com ارائه می دهد برای وارد کردن لیست تماس با استفاده از یک فایل اکسل به ان را به عنوان اسان که ممکن است برای اپلود و مدیریت مخاطبین خود را.

  • بله! اما به یاد داشته باشید که بازاریابی متنی یک فعالیت مبتنی بر مجوز است و نیاز به رضایت همه کسانی دارد که قصد ارسال پیام به انها را دارید. SmsNotif.com رضایت با ابزارها و ویژگی هایی که می توانید برای دریافت رضایت گیرندگان استفاده کنید، مانند ارسال: کدهای QR و کلمات کلیدی را اسان می کند.

دانلود فایل APK

دانلود و نصب فایل APK بر روی گوشی اندروید خود را

github download App SmsNotif download App
بررسی ویروس ها اطلاعات بیشتر در مورد فایل APK
image-1
image-2
Your Cart