اشتراک گذاری

ما از اسپم کردن جلوگیری می کنیم و توصیه می کنیم یک فاصله زمانی در تعداد پیام هایی که در یک زمان معین ارسال می کنید قرار دهید. شما می توانید تعیین کنید که چند بار پیام ها هنگام ارسال پیام های انبوه ارسال می شوند.

ارسال شده در: فوریه 11, 2023 - 941 نمایش

برای ایمنی حساب خود، به شما توصیه می کنیم یک فاصله زمانی معقول بین پیام ها قرار دهید و تا حد ممکن از Spintax برای محتوای پویا استفاده کنید.

دانلود فایل APK

دانلود و نصب فایل APK بر روی گوشی اندروید خود را

github download App SmsNotif download App
بررسی ویروس ها اطلاعات بیشتر در مورد فایل APK
image-1
image-2
Your Cart