اشتراک گذاری

این پیام اکنون می تواند غیرفعال شود.

ارسال شده در: مارس 02, 2023 - 1,108 نمایش

افزایش تعداد پیام های ارسال شده و غیر فعال کردن سیستم اندروید اطلاع رسانی "نرم افزار می فرستد تعداد زیادی از SMS. ایا می خواهید برنامه به ارسال پیام ادامه دهد؟" شما می توانید از یک کامپیوتر ویندوز با برنامه ADB نصب شده بر روی ان استفاده کنید و دستگاه Android خود را که می خواهید تغییر دهید به این کامپیوتر متصل کنید.

روش:

ریشه لازم نیست.
ابتدا Android Studio و Android SDK Command-line Tools را نصب کنید.
(Tools -> SDK Manager -> SDK Tools (Tab) -> بررسی Android SDK Command-line Tools -> Apply)

echo 'export ANDROID_HOME=/Users/$USER/Library/Android/sdk' >> ~/.zshrc
echo 'export PATH=${PATH}:$ANDROID_HOME/tools:$ANDROID_HOME/platform-tools' >> ~/.zshrc


اگر شما BASH دارید:

echo 'export ANDROID_HOME=/Users/$USER/Library/Android/sdk' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH=${PATH}:$ANDROID_HOME/tools:$ANDROID_HOME/platform-tools' >> ~/.bash_profile

اگر ADB ندارید، باید ان را دانلود کنید.
ساده ترین راه این است که فقط Android Studio را بر روی رایانه خود یا از این لینک نصب کنید.

دستگاه خود را وصل کنید.
فایلی که در C:/ADB/platform-tools دانلود کرده اید را استخراج کنید.
رفتن به cmd (شروع - cmd)

دستورات را وارد کنید:

cd C:/ADB/platform-tools
adb.exe shell
settings put global sms_outgoing_check_max_count 5000
settings put global sms_outgoing_check_interval_ms 900000
exit

آماده.

لیستی از تمام متغیرهای سراسری را می توان با وارد کردن دستورات مشاهده کرد:

adb shell
settings list global


ما دستگاه را راه اندازی مجدد می کنیم:

reboot

دانلود فایل APK

دانلود و نصب فایل APK بر روی گوشی اندروید خود را

github download App SmsNotif download App
بررسی ویروس ها اطلاعات بیشتر در مورد فایل APK
image-1
image-2
Your Cart