பகிர்

செயல்கள் என்பவை சில பணிகளை தானியக்கமாக்க உதவும் கருவிகளாகும், உதாரணமாக நிகழ்வு கேட்பவர்கள் அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதல் அல்லது செய்திகளுக்கு நேரடியாக தானாக பதிலளித்தல். இவை எஸ்எம்எஸ் / வாட்ஸ்அப் தொடர்பான பணிகளுக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இடுகையிடப்பட்டது: பிப்ரவரி 10, 2023 - 1,414 காட்சிகள்

செயல்களின் வகைகள்

 • கொக்கிகள்: எஸ்எம்எஸ்/வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து நிகழ்வுகளை அனுப்ப/பெற கேட்கும் செயல்கள் இவை. இது ஒரு வெப்ஹூக் போன்றது, ஆனால் இது நிகழ்வுகளை அனுப்பவும், GET முறையைப் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது. இணைப்பை நீங்களே கட்டமைக்க இது உங்களை அனுமதிக்கிறது.
 • ஆட்டோ பிளீஸ்: பெறப்பட்ட செய்திகளுக்கு ஒரு முக்கிய சொல் காணப்பட்டால், அவற்றில் பதிலளிக்கும் பணியை தானியக்கமாக்கும் செயல்கள் இவை. எந்த முக்கிய வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும், என்ன பதில் செய்தியை அனுப்ப விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

பயன்பாடு வழக்குகள்

 • நீங்கள் ஒரு செய்தியை அனுப்பினால் அல்லது பெற்றால் நிகழ்வை உங்கள் சொந்த சேவையகத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
 • நீங்கள் ஒரு செய்தியை அனுப்பினால் அல்லது பெற்றால் தொலைநிலை URL ஐ அழைக்கவும்.
 • பெறப்பட்ட செய்தியில் ஒரு முக்கிய சொல் இருந்தால் தானாக பதிலளிக்கவும்.

எப்படி இது செயல்படுகிறது

கீழேயுள்ள படங்களில், அம்சம் எவ்வாறு எளிமையான முறையில் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறோம்.

Hooks

flow1
 

Autoreplies

flow2
 

கொக்கிகள் குறியீடு எடுத்துக்காட்டு

<?php

  // கொக்கிகள் எப்போதும் GET முறையைப் பயன்படுத்தும்.
  // உங்கள் கொக்கி இணைப்பை நீங்கள் கட்டமைத்துள்ளீர்கள் என்று கருதி: http://someremoteurl.com/test.php?phone={{phone}}&message={{message}}&time={{date.time}}
  // இது போன்ற மாறிகளை நீங்கள் அலச முடியும்:

  $request = $_GET;

  echo $request["phone"];
  echo $request["message"];
  echo $request["time"];

  // இந்த மாறிகள் மூலம் நீங்கள் எதையும் செய்யலாம். உங்கள் தரவுத்தளத்தில் சேமிக்கவும் அல்லது உங்கள் முடிவில் தானியங்கு பணியைத் தொடங்கவும்.

APK கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்

உங்கள் Android தொலைபேசியில் APK கோப்பைப் பதிவிறக்கி நிறுவவும்

github download App SmsNotif download App
வைரஸ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன APK கோப்பு பற்றி மேலும்
image-1
image-2
Your Cart