பகிர்

இந்த நூல் எஸ்எம்எஸ் டாஷ்போர்டின் சில முக்கிய பகுதிகளை விளக்குகிறது.

இடுகையிடப்பட்டது: பிப்ரவரி 14, 2023 - 1,021 காட்சிகள்

1. வரிசை
இந்தப் பக்கத்தில் வரிசையில் இருக்கும் எஸ்எம்எஸ் செய்திகள் உள்ளன. இந்த பக்கத்தின் மூலம் விரைவான எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம்.

3-sms1-1
 

2. அனுப்பப்பட்டது
இந்தப் பக்கத்தில் அனுப்பப்பட்ட எஸ்எம்எஸ் உள்ளது. இணைக்கப்பட்ட பயனர் சாதனங்கள், கூட்டாளர் சாதனங்கள் மற்றும் 3 வது தரப்பு நுழைவாயில்களைப் பயன்படுத்தி அனுப்பப்பட்ட செய்திகளை இது காண்பிக்கும்.

3-sms2
 

3. பெறப்பட்டது
பெறப்பட்ட அனைத்து பதில்கள் / செய்திகளும் இங்கே காண்பிக்கப்படும்.

3-sms3
 

4. பிரச்சாரங்கள்
இந்த பக்கத்தில் பிரச்சார நடவடிக்கைகள் உள்ளன. நீங்கள் படிவம் அல்லது எக்செல் வழியாக மொத்த செய்தியை அனுப்பும்போது, ஒரு புதிய பிரச்சார பதிவு இங்கே உருவாக்கப்படுகிறது, அங்கு நீங்கள் அதை இடைநிறுத்தலாம், மீண்டும் தொடங்கலாம் அல்லது நீக்கலாம்.

3-sms4
 

5. அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டது
இந்தப் பக்கத்தில் திட்டமிடப்பட்ட SMS உள்ளது.

3-sms5
 

6. பரிவர்த்தனைகள்
இந்தப் பக்கம் கூட்டாளர் பரிவர்த்தனைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கூட்டாளர் பயனர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். வருவாய் மற்றும் செய்தி விவரங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன.

APK கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்

உங்கள் Android தொலைபேசியில் APK கோப்பைப் பதிவிறக்கி நிறுவவும்

github download App SmsNotif download App
வைரஸ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன APK கோப்பு பற்றி மேலும்
image-1
image-2
Your Cart