ข้อกำหนดและเงื่อนไข
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566

smsnotif.com เป็นผลิตภัณฑ์ของ smsnotif.com
smsnotif.com (“ เรา”,“ เรา” หรือ“ ของเรา”) ให้ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) ที่อนุญาตให้ลูกค้าของเราจัดเก็บจัดการวิเคราะห์และถ่ายโอนข้อความระหว่างระบบธุรกิจและลูกค้าของพวกเขาในหลากหลายประเภท SMSNotif.com จัดเตรียมช่องส่งข้อความของบุคคลที่สาม (“ บริการ”) “ ลูกค้า” เป็นนิติบุคคลที่ SMSNotif.com มีข้อตกลงในการให้บริการ
ข้อกำหนดในการให้บริการ SMSNotif.com นี้ (“ ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ SMSNotif.com ร่วมกัน“ ฝ่าย” และแต่ละฝ่ายเป็น“ บุคคล” และเข้าร่วมวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับ SMSNotif บัญชี com ผ่านเว็บไซต์ SMSNotif.com (“ วันที่มีผล”)
หากคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี SMSNotif.com หรือ SMSNotif.com คุณรับทราบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้และป้อนข้อตกลงในนามของลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอำนาจที่จำเป็นในการทำข้อตกลงในนามของลูกค้าก่อนดำเนินการ
หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีหรือการเข้าถึงแถบบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดอย่าใช้บริการของเรา
smsnotif.com อาจ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการลบเนื้อหาและบัญชีที่มีเนื้อหาที่เราพิจารณาในดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวนั้นผิดกฎหมาย, น่ารังเกียจ, คุกคาม, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร, ลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ของการใช้งาน
smsnotif.com อาจปฏิเสธการบริการให้กับทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ได้ตลอดเวลา
โดยใช้องค์ประกอบใด ๆ ของโซลูชัน SMSNotif.com (รวมถึงเว็บไซต์) ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้อ่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว หากลูกค้าไม่ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ลูกค้าจะหยุดการใช้โซลูชัน SMSNotif.com เพิ่มเติมทันทีรวมถึงการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่ง ลูกค้าเป็นตัวแทนและรับประกันว่าจะมี SMSNotif.com ว่าลูกค้ามีความสามารถในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายนี้ หากลูกค้าใช้โซลูชัน SMSNotif.com ในนามของบุคคลอื่นลูกค้าจะเป็นตัวแทนและรับประกันว่าจะมี SMSNotif.com ว่าลูกค้ามีอำนาจผูกมัดบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้

1. แพลตฟอร์ม smsnotif.com
การจัดเตรียมแพลตฟอร์ม SMSNotif.com ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ SMSNotif.com จะทำให้แพลตฟอร์ม SMSNotif.com พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้โดยมีเงื่อนไขว่า: (i) ลูกค้าได้อ่านและยอมรับและเป็น เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแอปพลิเคชันธุรกิจของบุคคลที่สามที่รวมเข้าด้วยกันและแอปพลิเคชั่นธุรกิจแบบกำหนดเอง และ (ii) ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามความจำเป็นเพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม SMSNotif.com และแพลตฟอร์มการส่งข้อความของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแอปพลิเคชั่นธุรกิจบุคคลที่สามที่รวมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านลูกค้าของลูกค้าเพื่อเข้าถึงช่องทางส่งข้อความเหล่านี้เป็นธุรกิจ

2. การปรับเปลี่ยนบริการและค่าธรรมเนียม
SMSNotif.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขระงับหรือหยุดบริการได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่มีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
SMSNotif.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายเดือน/รายปีของเราเมื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจะได้รับแจ้งต่ออีเมลไปยังสมาชิกทุกคนของเราและจะปรากฏในหน้าราคาที่ smsnotif.com/pricing
SMSNotif.com ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและเปลี่ยนข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มหรือปรับปรุงบริการปัจจุบันรวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ หากคุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากมีการแก้ไขดังกล่าวสิ่งนี้จะเป็นข้อตกลงของคุณในการแก้ไขดังกล่าว

3. ใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า
ในช่วงระยะเวลานี้ลูกค้าจะมอบ SMSnotif.com ให้กับ SMSNotif.com ทั่วโลกไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่สามารถใบอนุญาตสามารถใบอนุญาต (นอกเหนือจาก บริษัท ในเครือ) ใบอนุญาตปลอดค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและโลโก้ของลูกค้า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับการตลาดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของโซลูชัน SMSNotif.com รวมถึงการแสดงรายการลูกค้าและแอปพลิเคชันลูกค้าบนเว็บไซต์ SMSNotif.com และตามแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าที่สมเหตุสมผลของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ลูกค้าอาจต้องการ SMSNotif.com เพื่อหยุดการใช้เครื่องหมายการค้าและโลโก้ของลูกค้าหากในความเห็นที่สมเหตุสมผลของลูกค้าการแสดงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง

4. ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ
smsnotif.com ขอสงวนสิทธิ์ชื่อเรื่องและความสนใจทั้งหมดและลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ชื่อเรื่องหรือความสนใจใด ๆ ใน: (i) โซลูชัน SMSNotif.com (หรือส่วนใด ๆ ) และวัสดุหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดทำโดย SMSNotif .com ภายใต้ข้อตกลงนี้รวมถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ และทั้งหมดไปยังสิ่งใด ๆ ข้างต้น; และ (ii) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น (ข้อ (I) และ (ii) เป็น "ทรัพย์สิน smsnotif.com") ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์และความสนใจในคุณสมบัติ SMSNotif.com จะยังคงอยู่กับ SMSNotif.com (หรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สามของ SMSNotif.com ตามความเหมาะสม) ลูกค้าไม่สามารถคัดลอกแก้ไขปรับเปลี่ยนทำซ้ำแจกจ่ายวิศวกรย้อนกลับถอดรหัสหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของบริการที่ SMSNotif.com หรือซัพพลายเออร์เป็นเจ้าของ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ขายซ้ำทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SMSNotif.com เพื่อความมั่นใจมากขึ้นคุณสมบัติ SMSNotif.com ได้รับใบอนุญาตและไม่“ ขาย” ให้กับลูกค้า
SMSNotif.com อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือเนื้อหาที่คุณอัปโหลดหรือให้บริการ
สิทธิในการใช้ข้อมูลลูกค้าของ SMSNotif.com
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า SMSNotif.com อาจจัดเก็บใช้ทำซ้ำแก้ไขและโอนไปยังผู้รับเหมาช่วงข้อมูลลูกค้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้ารับทราบเพิ่มเติมและตกลงว่า SMSNotif.com อาจจัดเก็บการใช้งานทำซ้ำแก้ไขและถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้รวมถึงข้อมูลที่รวมหรือไม่ระบุโดยไม่มีข้อ จำกัด สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะวัตถุประสงค์เช่นการวิเคราะห์การประกันคุณภาพการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ลูกค้าตกลงที่จะก่อให้เกิดผู้ใช้ผู้ดูแลระบบลูกค้าของลูกค้าและผู้เข้าร่วมการแชทเพื่อยอมรับข้อกำหนด

5. ความรับผิดชอบของลูกค้า
บัญชีลูกค้า ตามคำขอของลูกค้า SMSNotif.com จะออกบัญชีผู้ดูแลระบบหนึ่งบัญชีขึ้นไป (“ บัญชีผู้ดูแลระบบ”) ให้กับลูกค้าที่ให้ความสามารถแก่ลูกค้าในการสร้างบัญชีสำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่เป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาของลูกค้าและลูกค้าต้องการที่จะมี การเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์ม SMSNotif.com (แต่ละคนเป็น“ ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ”) ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าผู้ใช้ที่ดูแลระบบจะใช้แพลตฟอร์ม SMSNotif.com ผ่านบัญชีลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะไม่แบ่งปันบัญชีผู้ดูแลระบบกับบุคคลอื่นใดและจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบแบ่งปันบัญชีลูกค้ากับบุคคลอื่น ลูกค้าจะแจ้ง SMSNotif.com ทันทีเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม SMSNotif.com ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ SMSNotif.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับปิดใช้งานหรือแทนที่บัญชีลูกค้าหรือบัญชีผู้ดูแลระบบใด ๆ หากพิจารณาว่าบัญชีลูกค้าหรือบัญชีผู้ดูแลระบบอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบัญชีของคุณ SMSNotif.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดจากความล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณรวมถึงรหัสผ่านของคุณ
ใช้ข้อ จำกัด ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าจะรับผิดชอบกิจกรรมและการสื่อสารของผู้ใช้ผู้ดูแลระบบและผู้เข้าร่วมการแชทบนแพลตฟอร์ม SMSNotif.com และการปฏิบัติตามโดยผู้ใช้งานทุกคนลูกค้าของลูกค้าและผู้เข้าร่วมการแชทด้วยข้อตกลงนี้และแนวทางและนโยบายที่เผยแพร่ โดย smsnotif.com เป็นครั้งคราว
ลูกค้ารับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คุณต้องรับผิดชอบต่อการส่งเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (แม้ว่าผู้อื่นจะส่งเนื้อหาไปยังบัญชีของคุณ)
smsnotif.com อาจ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการลบเนื้อหาและบัญชีที่มีเนื้อหาที่เราพิจารณาในดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวนั้นผิดกฎหมาย, น่ารังเกียจ, คุกคาม, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร, ลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ของการใช้งาน
โดยไม่ จำกัด การใช้งานทั่วไปของสิ่งใด ๆ ข้างต้นลูกค้าจะไม่และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด (รวมถึงผู้ใช้ผู้ดูแลระบบลูกค้าของลูกค้าหรือผู้เข้าร่วมการแชท) ถึง:

- ใช้แพลตฟอร์ม SMSNotif.com เพื่อส่งอัปโหลดรวบรวมส่งส่งจัดเก็บใช้งานเปิดเผยหรือประมวลผลหรือขอให้ SMSNotif.com ได้รับจากบุคคลที่สามหรือดำเนินการใด ๆ ข้างต้นเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าใด ๆ :
ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มรหัสที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล
ลูกค้าหรือผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องลูกค้าลูกค้าหรือผู้เข้าร่วมการแชทไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการส่งอัปโหลดรวบรวมส่งจัดเก็บการใช้งานเปิดเผยกระบวนการคัดลอกส่งส่งส่งและแสดงผล
นั่นเป็นเท็จการทำให้เข้าใจผิดโดยเจตนาหรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น
นั่นคือการกลั่นแกล้งการล่วงละเมิดการข่มขู่ข่มขู่หยาบคายหยาบคายหรือไม่เหมาะสมหรือมีสื่อลามกภาพเปลือยหรือความรุนแรงกราฟิกหรือกราฟ กลุ่มหรือบุคคลใด ๆ
นั่นเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่งหรือเป้าหมายที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
ที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือละเมิดละเมิดหรือยักยอกทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงสิทธิทางศีลธรรมสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์); หรือ
ที่ส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา
- ปิดการใช้งานภาระมากเกินไปบกพร่องหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม SMSNotif.com (เช่นการปฏิเสธการโจมตีบริการ);
- พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์ม SMSNotif.com โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือวิธีการรวบรวมหรือแยกข้อมูลที่คล้ายกันหรือคัดลอกแก้ไขแก้ไขวิศวกรย้อนกลับประกอบการประกอบการถอดประกอบหรือถอดรหัสโซลูชัน SMSNotif.com หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดใด ๆ ยกเว้น ตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้
- ใช้โซลูชัน SMSNotif.com เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายกันหรือแข่งขัน หรือ
- ใช้โซลูชัน SMSNotif.com นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงนี้

นโยบาย whatsapp และการใช้งาน
- ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดโดย WhatsApp ตลอดเวลา WhatsApp อาจอัปเดตนโยบาย WhatsApp โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ WhatsApp ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลูกค้ายินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/
- ลูกค้าไม่ได้ละเมิดนโยบาย WhatsApp Commerce และไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ จำกัด https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy/
- WhatsApp อาจเพิ่มขีด จำกัด ให้กับธุรกิจในจำนวนข้อความที่จะส่งต่อวัน ลูกค้าทุกคนต้องปฏิบัติตามขีด จำกัด การส่งข้อความนี้ (https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/api/rate-limits)
- WhatsApp มีดุลยพินิจอย่างแน่นอนในการตรวจสอบอนุมัติหรือปฏิเสธเทมเพลตข้อความใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร WhatsApp) ได้ตลอดเวลา
- ลูกค้าตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามนโยบาย WhatsApp อย่างเต็มที่เกี่ยวกับการส่งข้อความ
- WhatsApp ไม่ได้เสนอวิธีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้บล็อกผู้ส่งของคุณหรือเพื่อดึงรายชื่อผู้ใช้ที่บล็อกคุณ
- การละเมิดนโยบาย WhatsApp เหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับจำนวนโดย WhatsApp WhatsApp มีดุลยพินิจอย่างแน่นอนในการ จำกัด หรือลบการเข้าถึงของลูกค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ WhatsApp หากลูกค้าได้รับข้อเสนอแนะเชิงลบมากเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ WhatsApp หรือ WhatsApp หรือละเมิดหรือกระตุ้นให้ผู้อื่นละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว หาก WhatsApp ยุติบัญชีของคุณสำหรับการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายทางธุรกิจ WhatsApp ที่เกี่ยวข้อง WhatsApp อาจห้ามลูกค้าและองค์กรลูกค้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ WhatsApp ในอนาคตทั้งหมด
- smsnotif.com จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิดใด ๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ

นโยบายข้อความ whatsapp
- WhatsApp อาจเปลี่ยนประเภทข้อความที่ยอมรับได้และนโยบายที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของพวกเขาตลอดเวลา
- เทมเพลตข้อความใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ WhatsApp และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น WhatsApp มีสิทธิ์ในการตรวจสอบอนุมัติและปฏิเสธเทมเพลตข้อความใด ๆ ได้ตลอดเวลา - ลูกค้ารับทราบว่าพวกเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเทมเพลตข้อความตัวแปรที่เรียกเก็บโดย SMSNotif.com

6. อีเมลและการสนับสนุนเว็บ
โดยทั่วไปลูกค้าจะสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคของ SMSNotif.com ได้ตั้งแต่ 09:00 น. ถึง 18:00 น. PST (GMT+3: 00) ในวันธรรมดา (นอกเหนือจากวันหยุดที่ SMSNotif.com สังเกตเห็น) ผ่านการสนับสนุนทางอีเมลหรือผ่านเว็บไซต์ ใช้วิดเจ็ตแชทของเราหรือส่งเราที่ [email protected]

7. ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ลูกค้าจะจ่ายให้กับ SMSNotif.com ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ SMSNotif.com (“ ค่าธรรมเนียม”) ในระหว่างระยะเวลาตามข้อกำหนดการชำระเงินที่กำหนดไว้ในที่นี้
ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มการส่งข้อความของบุคคลที่สาม เพื่อความชัดเจนมากขึ้นค่าธรรมเนียมของ SMSNotif.com จะไม่รวมค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจได้รับการประเมินโดยแพลตฟอร์มการส่งข้อความของบุคคลที่สามสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้ช่อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าไม่ว่าจะจ่ายโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มการส่งข้อความของบุคคลที่สามหรือไม่ว่าการเข้าถึงดังกล่าวจะถูกขายต่อผ่าน smsnotif.com ซึ่งในกรณีนี้ smsnotif.com จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและลูกค้าจะต้องมี สิทธิในการรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือปฏิเสธและไม่ใช้ช่องทางที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่แพลตฟอร์มการส่งข้อความของบุคคลที่สามกำหนดข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับ smsnotif.com นอกเหนือจากการรวม API รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะจุดสิ้นสุดของโฮสติ้งที่ไม่ซ้ำกับช่องทางนั้น SMSNotif.com จะมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับบริการเพิ่มเติมนี้และลูกค้า สิทธิ์ในการยอมรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือปฏิเสธและไม่ใช้ช่องทางที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการชำระเงิน:
- ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะอยู่ในดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นทันทีหลังจากที่คุณชำระเงิน
- smsnotif.com จะเรียกเก็บและออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมลูกค้าที่เกี่ยวข้องตามกำหนดการกำหนดราคาของเราล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตในวันที่มีผลบังคับใช้และในทุกวันครบรอบหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้า การชำระเงินรายเดือนและการใช้งานทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้
- ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ตัวอย่างเช่น - การโอนเงินระหว่างประเทศการโอนเงินผ่านธนาคารและค่าธรรมเนียมการจัดการ) และ SMSNotif.com จะได้รับจำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
- จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับเดือนบางส่วนของการให้บริการอัปเกรด/การลดระดับการคืนเงินหรือการคืนเงินเป็นเวลาหลายเดือนที่ไม่ได้ใช้งานด้วยบัญชีเปิด เพื่อที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีข้อยกเว้น
-ภาระผูกพันในการชำระเงินในที่นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ที่ตั้งค่าหรือหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ ใด ๆ และทั้งหมดนี้ได้รับการยกเว้นโดยลูกค้าโดยชัดแจ้ง
- ใบแจ้งหนี้หรือค่าใช้จ่ายที่ขัดแย้งกัน หากลูกค้าโดยสุจริตมีข้อพิพาทส่วนใด ๆ ของใบแจ้งหนี้หรือค่าใช้จ่าย SMSNotif.com ลูกค้าอาจแจ้งข้อพิพาทให้กับ SMSNotif.com ด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุและยืนยันจำนวนที่โต้แย้งภายในสิบห้า (15) วันนับจากการได้รับใบแจ้งหนี้หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้บังคับ และถ้ามีผลบังคับใช้ในเวลานั้นจะจ่ายส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้งของใบแจ้งหนี้ดังกล่าวระงับการชำระเงินของส่วนที่ขัดแย้งกันดังกล่าว หากลูกค้าไม่ได้รายงานหรือไม่ได้จัดทำเอกสารยืนยันดังกล่าวภายในระยะเวลานั้นลูกค้าจะต้องสละสิทธิ์ในการโต้แย้งใด ๆ และทุกส่วนของใบแจ้งหนี้นั้น
- การชำระเงินล่าช้า. ยกเว้นจำนวนที่โต้แย้งโดยสุจริตความล้มเหลวใด ๆ ในการชำระค่าธรรมเนียมหรือภาษีใด ๆ ตามความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีสิทธิ์ SMSNotif.com เพื่อระงับทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าถึงบริการจนกว่าจะได้รับการชำระเงินดังกล่าว นอกจากนี้ SMSNotif.com จะประเมินและลูกค้าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรวมรายเดือนของน้อยกว่า (a) 1.5% ต่อเดือน (19.56% ต่อปี) หรือ (b) จำนวนสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในจำนวนที่ผ่านมาทั้งหมด (19.56% ต่อปี) ยกเว้นจำนวนเงินที่โต้แย้ง) นอกจากนี้เมื่อความล้มเหลวดังกล่าวจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดจะครบกำหนดและชำระโดยไม่ล่าช้า
- ใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่เกินกำหนดนานกว่า 30 วันจะส่งผลให้บัญชีระงับ บัญชีของลูกค้าจะถูกเปิดใช้งานหลังจากที่มีการชำระใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดทั้งหมดเท่านั้น
- การยกเลิกบัญชีของคุณจะส่งผลให้การปิดใช้งานหรือการลบบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีของคุณและการริบและการปลดปล่อยเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของคุณ ข้อมูลนี้ไม่สามารถกู้คืนได้จาก smsnotif.com เมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก
- ภาษี ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ไม่รวมภาษีหน้าที่การหักภาษีการเก็บภาษีภาษีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเงินทุนหรือภาษีเงินได้หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีการขายภาษีการบริโภคและความคล้ายคลึงกัน ภาษีหรือหน้าที่รวมถึงภาษีเทศบาลรัฐรัฐรัฐบาลกลางหรือจังหวัดและลูกค้าจะจ่ายเงินชดใช้และถือ SMSNotif.com ที่ไม่เป็นอันตรายจากเดียวกันนอกเหนือจากภาษีตามรายได้สุทธิหรือผลกำไรของ SMSNotif.com

8. ข้อ จำกัด ของหนี้สิน
คู่กรณีรับทราบว่าบทบัญญัติต่อไปนี้ได้รับการเจรจาโดยพวกเขาและสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงที่เป็นธรรมและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการต่อรองและจะอยู่รอดและดำเนินการอย่างเต็มที่และมีผลกระทบอย่างเต็มที่แม้จะมีความล้มเหลวในการพิจารณาหรือการเยียวยาพิเศษ:
จำนวน. ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ SMSNotif.com ที่เกี่ยวข้องกับหรือภายใต้ข้อตกลงนี้เกินจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจ่ายในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องหรือ $ 500USD . เพื่อความมั่นใจมากขึ้นการมีอยู่ของการเรียกร้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เพิ่มจำนวนหนี้สินสูงสุดนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใดซัพพลายเออร์บุคคลที่สามของ SMSNotif.com จะมีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้
พิมพ์. ในระดับสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีที่ไม่มี smsnotif.com จะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้ใด ๆ สำหรับ: (i) พิเศษ, แบบอย่าง, เป็นการลงโทษ, ทางอ้อม, โดยบังเอิญหรือผลสืบเนื่อง, (ii) สูญเสียการออมกำไรกำไร ข้อมูลการใช้หรือค่าความนิยม (iii) การหยุดชะงักทางธุรกิจ (iv) ค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน (v) การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนบุคคล หรือ (vi) ความเสียหายส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำหรือทฤษฎีความรับผิดไม่ว่าจะเป็นในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อความประมาทเลินเล่ออย่างยิ่ง คำศัพท์) หรืออย่างอื่นและแม้ว่าจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

9. เทอมและการเลิกจ้าง
smsnotif.com ไม่รับประกันเกี่ยวกับ (i) ความสามารถของคุณในการใช้บริการ (ii) ความพึงพอใจของคุณกับบริการ (iii) ว่าบริการจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาไม่หยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด (IV) ความถูกต้องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ดำเนินการโดยบริการและ (v) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในบริการจะได้รับการแก้ไข SMSNotif.com และ บริษัท ในเครือนั้นไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรงทางอ้อม, โดยบังเอิญ, เป็นผลสืบเนื่อง, พิเศษ, เป็นแบบอย่าง, เป็นการลงโทษหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ วิธีการรักษาเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับความไม่พอใจกับบริการคือการหยุดใช้บริการ
ภาคเรียน. ข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่มีผลบังคับใช้และยังคงมีผลจนกว่าการสมัครสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกตามข้อกำหนดที่ลูกค้าตกลงไว้ในเว็บไซต์ SMSNotif.com ณ เวลาที่ลงทะเบียน ("คำศัพท์") เพื่อความมั่นใจมากขึ้นหากลูกค้าสมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องการสมัครสมาชิกดังกล่าวจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุในช่วงเวลาเดียวกันในอัตราการสมัครสมาชิกปัจจุบันที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ SMSNotif.com

การเลิกจ้างเพื่อความสะดวก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเลือกที่จะยุติข้อตกลงนี้และการสมัครรับข้อมูลของคุณไปยังบริการ SMSNotif.com ณ สิ้นวาระปัจจุบันของคุณโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือก่อนวันที่สามสิบ (30) วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อความชัดเจนเว้นแต่ข้อตกลงนี้และการสมัครสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณจะต่ออายุตามระยะเวลาที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่หมดอายุแล้ว
ลูกค้ารับผิดชอบในการยกเลิกบัญชีของคุณอย่างถูกต้อง คำขออีเมลเพื่อยกเลิกบัญชีของคุณจะส่งผลให้มีการยกเลิก การยกเลิกบัญชีของคุณจะส่งผลให้การปิดใช้งานหรือการลบบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีของคุณและการริบและการปลดปล่อยเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของคุณ ข้อมูลนี้ไม่สามารถกู้คืนได้จาก smsnotif.com เมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก หลังจากยกเลิกบัญชีลูกค้าจะมีระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันที่ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง หลังจาก 90 วันกระบวนการลบบัญชีจะเริ่มขึ้นและลูกค้าจะต้องซื้อบัญชีใหม่และไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลบัญชี SMSNotif.com ที่มีอยู่ของพวกเขาได้ โปรดระวังสิ่งนั้น คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา แต่คุณจะยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงเวลานั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายเต็มเดือนสำหรับเดือนที่คุณหยุดบริการ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก
SMSNotif.com จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการติดต่อคุณโดยตรงผ่านทางอีเมลเพื่อเตือนคุณก่อนที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ กิจกรรมที่น่าสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการยกเลิกการใช้บริการของคุณอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม smsnotif.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการดัดแปลงการระงับหรือหยุดบริการใด ๆ

การยกเลิกสำหรับการไม่ชำระเงิน
smsnotif.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการหากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินจำนวนที่ไม่มีปัญหาได้อย่างทันเวลาเนื่องจาก SMSNotif.com ภายใต้ข้อตกลงนี้ แต่หลังจาก SMSNotif.com แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล้มเหลวดังกล่าวและความล้มเหลวดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน หลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าว การระงับบริการจะไม่ปล่อยลูกค้าของภาระผูกพันการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงว่า smsnotif.com จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับหนี้สินการเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการระงับบริการที่เกิดจากการไม่ชำระเงินของลูกค้าเว้นแต่ SMSNotif.com จะระงับบริการโดยไม่ให้ลูกค้า 30 ปฏิทินวันประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแก้ไขความล้มเหลวในการชำระเงิน
การเลิกจ้างจะส่งผลให้การปิดใช้งานหรือการลบบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีของคุณและการริบและยกเลิกเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของคุณ ข้อมูลนี้ไม่สามารถกู้คืนได้จาก smsnotif.com เมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก โปรดระวังสิ่งนั้น
การคืนเงินและค่าใช้จ่ายการเลิกจ้าง จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับค่าธรรมเนียมหากคุณเลือกที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของคุณ หากคุณยกเลิกข้อตกลงนี้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของคุณหรือ SMSNotif.com ผลกระทบดังกล่าวนอกเหนือจากจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณอาจเป็นหนี้ smsnotif.com คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระทันทีที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เหลือของเทอมของคุณ จำนวนเงินนี้จะไม่สามารถชำระได้โดยคุณในกรณีที่คุณยกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้โดย smsnotif.com โดยที่คุณแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าวไปยัง SMSNotif.com และจ่าย SMSNotif.com ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันเพื่อรักษาการฝ่าฝืนอย่างสมเหตุสมผล
การเลิกจ้างสำหรับสาเหตุ ฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงนี้สำหรับสาเหตุ (a) เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรสามสิบ (30) วันต่ออีกฝ่ายของการละเมิดวัสดุหากการละเมิดดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อหมดอายุในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ (b) หากอีกฝ่ายกลายเป็นเรื่องของการยื่นคำร้องในการล้มละลายหรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายการเป็นเจ้าของการชำระบัญชีการชำระบัญชีหรือการมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกโดยคุณตามส่วนนี้ SMSNotif.com จะตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้คุณคืนเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใด ๆ ให้คุณครอบคลุมส่วนที่เหลือของระยะเวลาหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกโดย SMSNotif.com ตามส่วนนี้คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระใด ๆ ซึ่งครอบคลุมส่วนที่เหลือของเทอม ไม่ว่าในกรณีใดการเลิกจ้างจะช่วยลดภาระผูกพันของคุณในการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จ่ายให้กับ SMSNotif.com สำหรับระยะเวลาก่อนวันที่มีการยกเลิก

ดาวน์โหลดไฟล์ APK

ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ APK บนโทรศัพท์ Android ของคุณ

github download App SmsNotif download App
ตรวจหาไวรัส เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ Apk
image-1
image-2
Your Cart