Pahintulot ng EU Cookie

Upang magamit ang website na ito gumagamit kami ng Cookies at nangongolekta ng ilang Data. Upang maging sumusunod sa EU GDPR binibigyan ka namin upang pumili kung pinapayagan mo kaming gumamit ng ilang mga Cookies at upang mangolekta ng ilang Data.

Mahalagang Data

Ang Essential Data ay kinakailangan upang patakbuhin ang Site na iyong binibisita sa teknikal. Hindi mo maaaring i deactivate ang mga ito.

- Session Cookie: PHP ay gumagamit ng isang Cookie upang matukoy ang mga sesyon ng gumagamit. Kung wala ang Cookie na ito ang Website ay hindi gumagana.

- XSRF-Token Cookie: Awtomatikong bumubuo ang Laravel ng CSRF "token" para sa bawat aktibong sesyon ng gumagamit na pinamamahalaan ng application. Ang token na ito ay ginagamit upang i verify na ang authenticated user ay ang isa sa aktwal na gumagawa ng mga kahilingan sa application.

Download APK file

Download at i install ang APK file sa iyong android phone

github download App SmsNotif download App
Sinuri kung may mga virus Higit pa tungkol sa Apk file
image-1
image-2
Your Cart