ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Son Güncelleme 3 Ocak 2023

SmsNotif.com SmsNotif.com bir ürünüdür.
SmsNotif.com ("biz", "bize" veya "bizim"), müşterilerimizin iş sistemleri ile müşterileri arasında çeşitli SmsNotif tarafından sağlanan ve üçüncü taraf mesajlaşma kanallarında ("Hizmet") mesajları depolamasına, değiştirmesine, analiz etmesine ve aktarmasına olanak tanıyan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS.com sağlar. "Müşteri", SmsNotif.com'in Hizmeti sağlamak için anlaşması olan bir kuruluştur.
Bu SmsNotif.com Hizmet Koşulları ("Sözleşme"), Müşteri ile birlikte "Taraflar" ve her biri bir "Taraf" olan smsnotif.com arasındaki bir sözleşmedir ve Müşterinin SmsNotif.com web sitesi aracılığıyla bir SmsNotif.com hesabına kaydolduğu tarihte ("Yürürlük Tarihi") girilir.
Bir SmsNotif.com veya SmsNotif.com hesabına kaydolursanız, bu şartları anladığınızı kabul eder ve Sözleşmeyi Müşteri adına girersiniz. Devam etmeden önce lütfen Müşteri adına Sözleşmeyi imzalamak için gerekli yetkiye sahip olduğunuzdan emin olun.
Bir Müşteri aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal ederse, bildirimde bulunmaksızın hesapları iptal etme veya hesaplara erişimi engelleme hakkımızı saklı tutarız. Bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetlerimizi kullanmayın.
SmsNotif.com, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yasa dışı, saldırgan, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, pornografik, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu veya herhangi bir tarafın fikri mülkiyetini veya bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini belirlediğimiz İçeriği ve İçeriği içeren Hesapları kaldırabilir, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir.
SmsNotif.com zamanda herhangi bir nedenle herhangi birine hizmet vermeyi reddedebilir.
MÜŞTERİ, SmsNotif.com ÇÖZÜMÜNÜN HERHANGİ BİR UNSURUNU (WEB SİTESİ DAHİL) KULLANARAK, ZAMAN ZAMAN DEĞİŞTİRİLEN BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN HÜKÜM VE KOŞULLARI OKUDUĞUNU, KABUL ETTİĞİNİ VE BUNLARA BAĞLI KALMAYI VE BUNLARA UYMAYI KABUL ETTİĞİNİ KABUL EDER. MÜŞTERİ BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEZ VE BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALMAYI KABUL ETMEZSE MÜŞTERİ, HERHANGİ BİR PARÇASININ KULLANIMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE SmsNotif.com ÇÖZÜMÜNÜN KULLANIMINI DERHAL DURDURACAKTIR. MÜŞTERI, YASAL OLARAK BAĞLAYICI OLAN BU SÖZLEŞMEYI AKDETME KAPASITESINE SAHIP OLDUĞUNU SmsNotif.com BEYAN VE GARANTI EDER. MÜŞTERI SmsNotif.com ÇÖZÜMÜNÜ BAŞKA BIR KIŞI ADINA KULLANIYORSA MÜŞTERI, SÖZ KONUSU KIŞIYI BU SÖZLEŞMEYE BAĞLAMA YETKISINE SAHIP OLDUĞUNU SmsNotif.com BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

1. SmsNotif.com Platformunun SmsNotif.com
Sağlanması. Müşterinin bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymasına tabi olarak, SmsNotif.com SmsNotif.com Platformunu bu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak Müşterinin kullanımına sunacaktır, ancak şu koşullarda: (i) Müşteri, geçerli tüm Üçüncü Taraf Mesajlaşma Platformlarıyla ilgili geçerli kullanım koşullarını okumuş ve kabul etmiş ve bunlara uygun olmuştur, önceden entegre edilmiş üçüncü taraf iş uygulamaları ve özel entegre iş uygulamaları; ve (ii) SmsNotif.com Platformu ile ilgili tüm Üçüncü Taraf Mesajlaşma Platformları, Önceden Entegre Edilmiş Üçüncü Taraf İş Uygulamaları ve Özel Entegre İş Uygulamaları arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak için gerekli tüm adımları atmıştır ve bu mesajlaşma kanallarına bir işletme olarak erişmek için doğrudan veya Müşterinin Müşterileri aracılığıyla gerekli onayları ve API anahtarlarını almıştır.

2. Hizmette ve Ücretlerde Yapılan Değişiklikler
SmsNotif.com, Hizmeti herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bulunmadan değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.
SmsNotif.com, 30 gün önceden bildirimde bulunarak aylık/yıllık ücretlerimizi değiştirme hakkını saklı tutar. Ücret değişikliği tüm abonelerimize e-posta ile bildirilecek ve SmsNotif.com/pricing'deki fiyatlandırma sayfasına yansıtılacaktır.
SmsNotif.com, Hizmet Koşullarını zaman zaman bildirimde bulunmaksızın güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni araçların ve kaynakların piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere mevcut Hizmeti artıran veya geliştiren tüm yeni özellikler, Hizmet Koşullarına tabi olacaktır. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam ederseniz, bu, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

3. Ticari Marka Lisansı
Süre boyunca Müşteri, SmsNotif.com'a, bu Sözleşmenin bir parçası olarak Müşteri tarafından SmsNotif.com sunulan Müşterinin ticari markalarını ve logolarını, Müşterinin ve Müşteri Uygulamasının SmsNotif.com Web Sitesinde listelenmesi de dahil olmak üzere, yalnızca SmsNotif.com Çözümünün pazarlanması, reklamı ve tanıtımı ile bağlantılı olarak kullanması için dünya çapında, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans verilemez (bağlı kuruluşlar hariç) telifsiz bir lisans verir; ve yalnızca Müşteri tarafından zaman zaman güncellenen Müşterinin makul ticari marka kullanım yönergelerine uygun olarak. Müşteri, makul görüşüne göre, Müşterinin ticari markalarının ve logolarının sürekli olarak gösterilmesinin Müşterinin imajı ve bununla ilişkili iyi niyet üzerinde önemli ölçüde olumsuz bir etkiye neden olması durumunda, SmsNotif.com'dan Müşterinin ticari markalarını ve logolarını kullanmayı bırakmasını isteyebilir.

4. Telif Hakları ve Mülkiyet
SmsNotif.com aşağıdakilerle ilgili tüm hakları, unvanları ve menfaatleri açıkça saklı tutar ve Müşteri bunlarla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde etmez: (i) SmsNotif.com Çözüm (veya herhangi bir kısmı) ve yukarıdakilerin herhangi birinde yapılan tüm Değişiklikler de dahil olmak üzere bu Sözleşme kapsamında SmsNotif.com tarafından sağlanan diğer materyaller veya içerik; ve (ii) yukarıdakilerin herhangi birindeki tüm fikri mülkiyet hakları ((i) ve (ii) maddeleri topluca "SmsNotif.com Mülkiyet" olarak anılacaktır). SmsNotif.com Mülkiyeti ile ilgili tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler SmsNotif.com'da (veya SmsNotif.com'in üçüncü taraf tedarikçilerinde) kalacaktır. Müşteri, SmsNotif.com veya tedarikçilerinin sahip olduğu Hizmetin herhangi bir yönünü kopyalayamaz, değiştiremez, uyarlayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramaz. Müşteri, SmsNotif.com'in açık yazılı izni olmadan Hizmetin herhangi bir bölümünü yeniden satmamayı, çoğaltmamayı, çoğaltmamayı veya istismar etmemeyi kabul eder. Daha fazla kesinlik için, SmsNotif.com Mülk lisanslıdır ve Müşteriye "satılmamıştır".
SmsNotif.com, Hizmete yüklediğiniz veya sağladığınız İçerik üzerinde hiçbir fikri mülkiyet hakkı talep etmez.
SmsNotif.com'in Müşteri Verilerini
Kullanma Hakkı Müşteri, SmsNotif.com'in Kişisel Veriler de dahil olmak üzere Müşteri Verilerini yalnızca bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin sunulmasıyla bağlantılı olarak saklayabileceğini, kullanabileceğini, çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini ve alt yüklenicilerine aktarabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri ayrıca, SmsNotif.com'in analitik, kalite güvencesi, ürün ve hizmet iyileştirme ve yeni ürün ve hizmet geliştirme gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dahili iş amaçları için, toplu veya kimliksizleştirilmiş veriler de dahil olmak üzere, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili olmayan verileri depolayabileceğini, kullanabileceğini, çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini ve aktarabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, herhangi bir Yönetici Kullanıcının, Müşterinin Müşterisinin ve Sohbet Katılımcısının şartları kabul etmesini sağlamayı kabul eder.

5. Müşteri Sorumlulukları
Müşteri Hesapları. Müşterinin talebi üzerine SmsNotif.com, Müşteriye Müşterinin çalışanı veya yüklenicisi olan ve Müşterinin SmsNotif.com Platformuna erişmek ve kullanmak istediği kişiler (her biri bir "Yönetici Kullanıcı") tarafından kullanılmak üzere hesap oluşturma olanağı sağlayan bir veya daha fazla yönetici hesabı ("Yönetici Hesapları") verecektir. Müşteri, Yönetici Kullanıcıların SmsNotif.com Platformunu yalnızca Müşteri Hesapları üzerinden kullanmasını sağlayacaktır. Müşteri, Yönetici Hesaplarını başka bir kişiyle paylaşmayacak ve Yönetici Kullanıcıların Müşteri Hesaplarını başka bir kişiyle paylaşmasına izin vermeyecektir. Müşteri, SmsNotif.com Platformunun herhangi bir fiili veya şüphelenilen yetkisiz kullanımını derhal SmsNotif.com bildirecektir. SmsNotif.com, Müşteri Hesabının veya Yönetici Hesabının yetkisiz bir amaç için kullanılmış olabileceğini tespit ederse, herhangi bir Müşteri Hesabını veya Yönetici Hesabını askıya alma, devre dışı bırakma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
Müşteriler, hesaplarınızın gizliliğini ve güvenliğini korumaktan sorumludur. SmsNotif.com, şifreniz de dahil olmak üzere oturum açma bilgilerinizi koruyamamanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.
Sınırlamalar'ı kullanın. Müşteri, tüm Yönetici Kullanıcıların ve Sohbet Katılımcılarının SmsNotif.com Platformdaki faaliyetlerinden ve iletişimlerinden ve tüm Yönetici Kullanıcıların, Müşterinin Müşterilerinin ve Sohbet Katılımcılarının bu Sözleşmeye ve SmsNotif.com tarafından zaman zaman yayınlanan yönergelere ve politikalara uymasından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
Müşteri, hesap altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve hesapla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen sorumludur. Hesabınız altında gerçekleşen tüm İçerik gönderiminden ve etkinliklerinden siz sorumlusunuz (İçerik başkaları tarafından hesabınıza gönderilse bile).
SmsNotif.com, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yasa dışı, saldırgan, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, pornografik, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu veya herhangi bir tarafın fikri mülkiyetini veya bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini belirlediğimiz İçeriği ve İçeriği içeren Hesapları kaldırabilir, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir.
Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, Müşteri şunları yapmayacak ve başka herhangi bir kişinin (Yönetici Kullanıcılar, Müşterinin Müşterileri veya Sohbet Katılımcıları dahil) şunları yapmasına izin vermeyecektir:

– SmsNotif.com Platformunu herhangi bir Müşteri Verisini göndermek, yüklemek, toplamak, iletmek, depolamak, kullanmak, ifşa etmek veya işlemek veya SmsNotif.com üçüncü taraflardan elde etmelerini istemek veya bunlarla ilgili olarak yukarıdakilerden herhangi birini gerçekleştirmek için kullanmak:
herhangi bir bilgisayar virüsü, solucan, kötü amaçlı kod veya bir bilgisayar sistemine veya verisine zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir yazılım içeren;
Müşterinin veya ilgili Yönetici Kullanıcının, Müşterinin Müşterisinin veya Sohbet Katılımcısının yasal olarak gönderme, yükleme, toplama, iletme, saklama, kullanma, ifşa etme, işleme, kopyalama, iletme, dağıtma ve görüntüleme hakkına sahip olmadığını;
yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı veya başka bir kişinin kimliğine bürünen;
zorbalık, taciz, küfürlü, tehdit edici, kaba, müstehcen veya saldırgan olan veya pornografi, çıplaklık veya sansürlenmemiş veya nedensiz şiddet içeren veya herhangi bir gruba veya bireye karşı şiddeti, ırkçılığı, ayrımcılığı, bağnazlığı, nefreti veya her türlü fiziksel zararı teşvik eden;
reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlı olan veya 16 yaşın altındaki kişileri hedef alan;
yürürlükteki yasaları ihlal eden veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyetini veya diğer haklarını (herhangi bir manevi hak, gizlilik hakkı veya tanıtım hakkı dahil) ihlal eden, ihlal eden veya başka bir şekilde kötüye kullanan; veya yürürlükteki yasaları ihlal edebilecek veya hukuki veya
cezai sorumluluğa yol açabilecek herhangi bir davranışı teşvik eden;
– SmsNotif.com Platformuna bağlı sunucuları veya ağları devre dışı bırakmak, aşırı yüklemek, bozmak veya başka bir şekilde müdahale etmek (örneğin, bir hizmet reddi saldırısı);
– SmsNotif.com Platformuna yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak;
– bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama veya çıkarma yöntemi kullanmak ya da SmsNotif.com Çözümünü veya herhangi bir parçasını kopyalamak, Değiştirmek, tersine mühendislik yapmak, tersine birleştirmek, parçalarına ayırmak veya kaynak koda dönüştürmek ya da başka bir şekilde herhangi bir kaynak kodu keşfetmeye çalışmak;
– SmsNotif.com Çözümünü benzer veya rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla kullanmak; veya
– SmsNotif.com Çözümünü bu Sözleşmede izin verilenden farklı bir şekilde kullanmak;

WhatsApp ve Kullanım Politikası
– Müşteri, WhatsApp tarafından belirlenen tüm şart ve koşullara her zaman uyacaktır. WhatsApp, WhatsApp İlkesi'ni bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir; Müşteri, söz konusu değişiklikten sonra WhatsApp Ürünlerini kullanmaya devam ederek söz konusu değişiklikleri kabul eder.
https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/
– Müşteri, WhatsApp Ticaret İlkesi'ni ihlal etmemektedir ve kısıtlanmış sektörlerin hiçbirinde yer almamaktadır. https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy/
– WhatsApp, işletmelere günlük gönderilecek mesaj sayısı konusunda sınırlamalar ekleyebilir. Tüm Müşteriler bu Mesajlaşma Sınırına (https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/api/rate-limits) uymalıdır – WhatsApp, herhangi bir Mesaj Şablonunu (WhatsApp belgelerinde tanımlandığı şekilde)
herhangi bir zamanda inceleme, onaylama veya reddetme konusunda mutlak takdir yetkisine sahiptir.
– Müşteri, mesaj
göndermeyle ilgili WhatsApp İlkelerine tam olarak uymayı kabul eder– WhatsApp, bir kullanıcı göndereninizi engellediğinde bildirim almanın veya sizi engelleyen kullanıcıların bir listesini almanın bir yolunu sunmaz.
– Bu WhatsApp politikalarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, numaranın WhatsApp tarafından askıya alınmasına neden olabilir. Müşterinin aşırı olumsuz geri bildirim alması, WhatsApp'a veya WhatsApp kullanıcılarına zarar vermesi ya da koşullarımızı veya ilkelerimizi ihlal etmesi veya başkalarını ihlal etmeye teşvik etmesi durumunda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak WhatsApp tarafından belirlendiği üzere, WhatsApp'ın WhatsApp Ürünlerine erişimini veya WhatsApp Ürünlerini kullanımını sınırlama veya kaldırma konusunda mutlak takdir yetkisi vardır. WhatsApp, ilgili WhatsApp Business koşullarını veya ilkelerini ihlal ettiğiniz için hesabınızı feshederse, WhatsApp Müşteri'nin ve Müşteri kuruluşunun gelecekte WhatsApp ürünlerini kullanmasını yasaklayabilir.
– SmsNotif.com tür ihlaller durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bundan kaynaklanan herhangi bir ek ücret Müşteri tarafından karşılanacaktır.

WhatsApp Mesaj İlkesi
– WhatsApp, kabul edilebilir mesaj türlerini ve ilgili ilkeleri tamamen kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir.
–Tüm Mesaj Şablonları, WhatsApp'ın şartlarına uygun olmalı ve yalnızca belirtilen amaçları için kullanılmalıdır. WhatsApp, herhangi bir Mesaj Şablonunu istediği zaman inceleme, onaylama ve reddetme hakkına sahiptir. — Müşteri, SmsNotif.com tarafından faturalandırılan değişken Mesaj Şablonu maliyetlerinden sorumlu olduğunu kabul eder.

6. E-posta ve Web Desteği
Müşteri genellikle hafta içi 09:00 - 6:00 PST (GMT+3:00) saatleri arasında (SmsNotif.com tarafından gözlemlenen tatiller dışında) e-posta desteği aracılığıyla veya sohbet widget'ımızı kullanarak web sitesi aracılığıyla veya bize göndererek SmsNotif.com in teknik desteğine erişebilir [email protected]

7. Ücretler ve Ödeme Ücretleri.

Müşteri, SmsNotif.com Web Sitesinde açıklanan geçerli ücretleri ("Ücretler") Süre boyunca burada belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak SmsNotif.com ödeyecektir.
Üçüncü Taraf Mesajlaşma Platformu Ücretleri. Daha fazla netlik sağlamak için, SmsNotif.com'in Ücretleri, bir kanala erişim veya kanalın kullanımı için Üçüncü Taraf Mesajlaşma Platformları tarafından değerlendirilebilecek herhangi bir ücreti içermez. Bu tür ücretler, ister doğrudan Üçüncü Taraf Mesajlaşma Platformlarına ödenmiş olsun, ister bu tür bir erişim SmsNotif.com aracılığıyla yeniden satılsın, Müşterinin sorumluluğunda olacaktır, bu durumda SmsNotif.com geçerli ücretler hakkında Müşteriye yazılı olarak bilgi verecektir ve Müşteri bu ücretleri kabul etme veya reddetme ve ilgili kanalı kullanmama hakkına sahip olacaktır. Bir Üçüncü Taraf Mesajlaşma Platformlarının, API entegrasyonları için SmsNotif.com ötesinde, o kanala özgü uç noktaları barındırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel gereksinimler getirmesi durumunda, SmsNotif.com bu ek hizmet için Müşteriden ücret alma hakkına sahip olacak ve Müşteri bu ücretleri kabul etme veya reddetme ve ilgili kanalı kullanmama hakkına sahip olacaktır.

Ödeme şartları:
– Tüm Ücretler ABD Doları cinsinden olacaktır;
– Ücretler, ödemeyi yaptıktan hemen sonra başlar.
– SmsNotif.com, fiyatlandırma programımıza uygun olarak Müşteriden geçerli Ücretleri peşin, kredi kartıyla, Yürürlük Tarihinde ve bundan sonraki her yıldönümünde tahsil edecek ve faturalandıracaktır. Abonelik Ücretleri ön ödeme esasına göre tahsil edilir. Tüm aylık ve kullanım ödemeleri iade edilmez.
– Müşteri, yapılan tüm masraflardan sorumludur (örneğin, uluslararası havale, banka havalesi ve işlem ücretleri) ve SmsNotif.com faturada belirtilen toplam tutarı alacaktır.
– Kısmi hizmet ayları, yükseltme/düşürme geri ödemeleri veya açık bir hesapla kullanılmayan aylar için geri ödeme veya kredi yapılmayacaktır. Herkese eşit davranmak için hiçbir istisna yapılmayacaktır.
– İşbu Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleri, Müşteri tarafından açıkça feragat edilen herhangi bir mahsup veya tevkifat hakkına tabi değildir.
– İhtilaflı Faturalar veya Ücretler. Müşteri, bir SmsNotif.com faturasının veya ücretinin herhangi bir kısmına iyi niyetle itiraz ederse, geçerli faturanın veya ücretin alınmasından itibaren on beş (15) gün içinde ve varsa, söz konusu faturanın ihtilafsız kısmını ödediği sırada, ihtilaflı tutarı tanımlayan ve doğrulayan yazılı belgelerle birlikte SmsNotif.com bir anlaşmazlık bildirimi sağlayabilir. bu tür ihtilaflı kısmın ödemesini durdurun. Müşteri bu süre içinde bildirimde bulunmaz veya bu tür kanıtlayıcı belgeleri sağlamazsa, Müşteri söz konusu faturanın herhangi bir kısmına veya tüm bölümlerine itiraz etme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
– Geç ödeme. İyi niyetli ihtilaflı tutarlar dışında, herhangi bir Ücret veya verginin gerekliliklere tam olarak uygun olarak ödenmemesi, SmsNotif.com söz konusu ödeme alınana kadar Hizmetlere erişimi tamamen veya kısmen askıya alma hakkı verir. Buna ek olarak, SmsNotif.com, vadesi geçmiş tüm tutarlar (ihtilaflı tutarlar hariç) için (a) aylık %1,5 (yıllık %19,56) veya (b) yasaların izin verdiği en yüksek tutardan daha düşük olanı tutarda bir ücret değerlendirecek ve Müşteri aylık bileşik olarak ödeyecektir. Ayrıca, bu tür bir başarısızlık durumunda, ödenmemiş tüm tutarlar daha fazla gecikmeksizin muaccel hale gelecek ve ödenecektir.
– 30 günden daha uzun süre geciken herhangi bir fatura, hesabın askıya alınmasına neden olur. Müşterinin hesabı ancak vadesi geçmiş tüm faturalar tamamen ödendikten sonra etkinleştirilecektir.
– Hesabınızın herhangi bir şekilde iptal edilmesi, Hesabınızın veya Hesabınıza erişiminizin devre dışı bırakılması veya silinmesi ve Hesabınızdaki tüm İçeriğin kaybedilmesi ve feragat edilmesi ile sonuçlanacaktır. Hesabınız iptal edildikten sonra bu bilgiler SmsNotif.com'dan kurtarılamaz.
–Vergi. Bu Sözleşmede belirtilen Ücretler, katma değer vergisi, satış vergisi, tüketim vergisi ve benzeri vergiler veya harçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli vergileri, harçları, stopajları, tarifeleri, harçları, gümrükleri, sermaye veya gelir vergilerini veya diğer resmi harçları veya giderleri içermez. ve Müşteri, SmsNotif.com'in net gelirine veya kârına dayalı vergiler dışında, SmsNotif.com ödeyecek, tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.

8. Sorumlulukların
Sınırlandırılması Taraflar, aşağıdaki hükümlerin kendileri tarafından müzakere edildiğini ve riskin adil bir şekilde dağıtılmasını yansıttığını ve pazarlığın temel bir temelini oluşturduğunu ve herhangi bir değerlendirme veya münhasır çözüm yolu bulunmamasına rağmen hayatta kalacağını ve tam olarak yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul eder:
MİKTAR. HİÇBİR DURUMDA, BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ VEYA BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SmsNotif.com TOPLAM SORUMLULUĞU, MÜŞTERİ TARAFINDAN TALEBİN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN OLAYDAN HEMEN ÖNCEKİ 12 AYLIK DÖNEMDE ÖDEDİĞİ ÜCRETLERİN MİKTARINI VEYA 500 ABD DOLARINI (HANGISI DAHA DÜŞÜKSE) AŞMAYACAKTIR. DAHA FAZLA KESİNLİK İÇİN, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA BİR VEYA DAHA FAZLA TALEBİN VARLIĞI BU MAKSİMUM SORUMLULUK TUTARINI ARTIRMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA SmsNOTIF.com'IN ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİNİN BU SÖZLEŞMEDEN HERHANGİ BİR ŞEKILDE KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.
TÜR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA SmsNotif.com MÜŞTERİYE VEYA KULLANICIYA KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR: (i) ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, CEZAİ, DOLAYLI, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR, (II) TASARRUF, KÂR, VERİ, KULLANIM VEYA İTİBAR KAYBI; (III) İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI; (IV) İKAME ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEDARİKİNE İLİŞKİN MALİYETLER; (V) KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM; VEYA (VI) DAVA SEBEBİNE VEYA SORUMLULUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL, AĞIR İHMAL, TEMEL İHLAL, TEMEL BİR ŞARTIN İHLALİ DAHİL) VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE VE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIKLARI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI KİŞİSEL VEYA MADDİ HASAR.

9. Süre ve Fesih
SmsNotif.com, (i) Hizmeti kullanabilmeniz, (ii) Hizmetten memnuniyetiniz, (iii) Hizmetin her zaman, kesintisiz ve hatasız olarak kullanılabilir olacağı, (iv), Hizmet tarafından gerçekleştirilen matematiksel hesaplamaların doğruluğu ve (v) Hizmetteki hataların veya hataların düzeltileceği konusunda hiçbir garanti vermez. SmsNotif.com ve bağlı kuruluşları, Hizmeti kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili olan doğrudan, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, örnek teşkil eden, cezai veya diğer zararlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Hizmetten memnuniyetsizlik için tek çareniz Hizmeti kullanmayı bırakmaktır.
Terim. Bu Sözleşme, Yürürlük Tarihinde başlayacak ve aboneliğiniz, Müşterinin kayıt sırasında SmsNotif.com web sitesinde kabul ettiği şartlara ("Süre") uygun olarak sonlandırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Daha fazla kesinlik için, Müşteri devam eden bir aboneliğe abone olmuşsa, bu abonelik sona erdiğinde aynı süre için, SmsNotif.com Web Sitesinde açıklanan o sırada geçerli olan abonelik ücreti üzerinden otomatik olarak yenilenecektir.

Kolaylık Sağlamak İçin Fesih.
Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmenin bitiminden otuz (30) gün önce veya bu tarihten önce bildirimde bulunarak, o sırada geçerli olan Sürenizin sonu itibariyle bu Sözleşmeyi ve SmsNotif.com hizmetlere aboneliğinizi feshetmeyi seçebilir. Açıklık getirmek gerekirse, bu Sözleşme ve aboneliğiniz bu şekilde sonlandırılmadığı sürece, aboneliğiniz o sırada sona erecek olan Süreye eşdeğer bir Süre için yenilenecektir.
Müşteri, Hesabınızı uygun şekilde iptal etmekten sorumludur. Hesabınızı iptal etmek için bir e-posta talebi, iptalle sonuçlanacaktır. Hesabınızın herhangi bir şekilde iptal edilmesi, Hesabınızın veya Hesabınıza erişiminizin devre dışı bırakılmasına veya silinmesine ve Hesabınızdaki tüm İçeriğin kaybedilmesine ve feragat edilmesine neden olacaktır. Hesabınız iptal edildikten sonra bu bilgiler SmsNotif.com'dan kurtarılamaz. Bir müşteri hesabını sonlandırdıktan sonra, müşterinin hesabı yeniden etkinleştirebileceği 90 günlük bir yetkisiz kullanım süresi olacaktır. 90 gün sonra hesap silme işlemi başlar ve müşterinin yeni bir hesap satın alması gerekir ve mevcut SmsNotif.com hesap bilgilerinin hiçbirini geri alamaz. Lütfen bunun farkında olun. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, ancak hizmeti durdurduğunuz aya ait aylık ücretlerin tamamı da dahil olmak üzere o zamana kadar tahakkuk eden tüm ücretlerden sorumlu olmaya devam edersiniz. Sizden tekrar ücret alınmaz.
SmsNotif.com, hesabınızın askıya alınmasından veya feshedilmesinden önce sizi uyarmak için sizinle doğrudan e-posta yoluyla iletişim kurmak için tüm makul çabayı gösterecektir. Hizmet kullanımınızın sonlandırılmasına neden olabilecek herhangi bir şüpheli hileli, küfürlü veya yasa dışı faaliyet, uygun kolluk kuvvetlerine yönlendirilebilir. SmsNotif.com, Hizmetin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Fesih.
SmsNotif.com, Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki SmsNotif.com nedeniyle ihtilafsız tutarları zamanında ödememesi durumunda, ancak SmsNotif.com Müşteriye bu tür bir başarısızlığı bildirdikten sonra ve bu tür bir bildirimden sonra otuz (30) takvim günü boyunca devam ederse, Hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar. Hizmetlerin askıya alınması, Müşteriyi bu Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinden muaf tutmaz. Müşteri, SmsNotif.com'in ödeme yapmamasından kaynaklanan veya Hizmetlerin askıya alınmasıyla ilgili herhangi bir yükümlülük, talep veya masraf için Müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul eder, SmsNotif.com ödeme yapmamasını düzeltmek için Müşteriye 30 takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri askıya almadıkça.
Fesih, Hesabınızın veya Hesabınıza erişiminizin devre dışı bırakılması veya silinmesi ve Hesabınızdaki tüm İçeriğin kaybedilmesi ve feragat edilmesi ile sonuçlanacaktır. Hesabınız sonlandırıldıktan sonra bu bilgiler SmsNotif.com'dan kurtarılamaz. Lütfen bunun farkında olun.
Para İadeleri ve Fesih Ücretleri. Sürenizin bitiminden önce bu Sözleşmeyi feshetmeyi seçerseniz, Ücretler için herhangi bir geri ödeme veya kredi sağlanmayacaktır. Bu Sözleşmeyi Sürenizin bitiminden önce feshederseniz veya bu tür bir fesih SmsNotif.com etkilerse, SmsNotif.com borçlu olabileceğiniz diğer tutarlara ek olarak, Sürenizin geri kalanıyla ilişkili olarak ödenmemiş Ücretleri derhal ödemeniz gerekir. Bu Sözleşmenin SmsNotif.com tarafından esaslı bir şekilde ihlal edilmesi sonucunda feshetmeniz durumunda, söz konusu ihlali SmsNotif.com önceden bildirmeniz ve söz konusu ihlali makul bir şekilde düzeltmek için en az otuz (30) gün SmsNotif.com süre tanımanız koşuluyla, bu tutar sizin tarafınızdan ödenmeyecektir.
Haklı Nedenle Fesih. Taraflardan biri, (a) diğer Tarafa otuz (30) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunarak, söz konusu ihlalin söz konusu sürenin bitiminde giderilmemesi halinde; veya (b) diğer Taraf, alacaklıların yararına iflas dilekçesine veya iflas, tasfiye, tasfiye veya temlikle ilgili başka herhangi bir takibata konu olursa. Bu Sözleşme sizin tarafınızdan bu bölüme uygun olarak feshedilirse, SmsNotif.com, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, fesih tarihinden sonra Sürenin geri kalanını kapsayan önceden ödenmiş ücretleri size iade edecektir. Bu Sözleşme, bu bölüme uygun olarak SmsNotif.com tarafından feshedilirse, Sürenin geri kalanını kapsayan ödenmemiş ücretleri ödersiniz. Fesih, hiçbir durumda, fesih tarihinden önceki dönem için SmsNotif.com ödenecek herhangi bir ücreti ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

APK dosyasını indir

APK dosyasını android telefonunuza indirin ve yükleyin

github download App SmsNotif download App
Virüslere karşı kontrol edildi Apk dosyası hakkında daha fazla bilgi
image-1
image-2