Chia sẻ

Được đăng vào lúc: Th02 10, 2023 - 881 Lượt xem

API được sử dụng để tích hợp các ứng dụng mới với các hệ thống phần mềm hiện có. Điều này làm tăng tốc độ phát triển, bởi vì mỗi chức năng không cần phải được viết từ đầu. API có thể được sử dụng để tăng cường mã hiện có.

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2