Chia sẻ

Tín dụng là gì và làm thế nào để nạp tiền?

Được đăng vào lúc: Th02 10, 2023 - 1,450 Lượt xem

Số dư tín dụng

Đây là tiền tệ hệ thống tiêu thụ có thể được sử dụng để gửi tin nhắn qua các thiết bị đối tác và cổng bên thứ 3.
Đăng ký gói cao cấp là không bắt buộc khi gửi tin nhắn bằng tín dụng.

credits

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2
Your Cart