Hệ thống liên kết

Hệ thống đối tác của chúng tôi cho phép bạn kiếm tiền bằng cách bảo dưỡng thiết bị của mình trên toàn thế giới. Những người dùng khác của nền tảng SmsNotif.com cóthể sử dụng thiết bị của bạn để gửi tin nhắn trên mạng cục bộ của bạn. Thu nhập của bạn được tính khi bạn gửi tin nhắn thành công. Sau đó, bạn có thể yêu cầu xuất chi nếu muốn. Bạn có toàn quyền kiểm soát các chức năng của thiết bị đối tác. Bạn có thể chọn bật cả hai sim hay thêm các khoảng thời gian ngẫu nhiên.

Tiềm năng thu nhập - Tùy chọn 1

Một người dùng từ quốc gia X muốn gửi tin nhắn đến quốc gia Y của bạn. Nếu thiết bị của bạn được hợp tác, họ có thể sử dụng chúng để gửi tin nhắn và tiết kiệm tiền. Gửi tin nhắn trong nước luôn rẻ hơn gửi ra nước ngoài.

Tiềm năng thu nhập - Tùy chọn 2

Người dùng từ quốc gia của bạn muốn gửi tin nhắn ở quốc gia của bạn nhưng không có thiết bị. Nó cũng có thể sử dụng các thiết bị đối tác của bạn cho việc này.

Tin nhắn đến bị chặn

Nếu thiết bị của bạn là thiết bị của đối tác thì chức năng nhận tin nhắn SMS sẽ bị tắt. Thiết bị của bạn sẽ không nhận được tin nhắn đến. Điều này là do đảm bảo tính bảo mật của chủ sở hữu thẻ SIM và bảo vệ anh ta khỏi hành vi gian lận của những người thuê thiết bị vô đạo đức.

Gửi tin nhắn ra nước ngoài bị chặn

Nếu thiết bị của bạn là thiết bị đối tác, bạn có thể chọn, trong bảng điều khiển web SmsNotif.com, quốc gia của bạn là quốc gia duy nhất để gửi tin nhắn. Chúng tôi khuyên bạn nên làm điều này. Sau đó, các tin nhắn được gửi từ thiết bị của bạn sẽ bị tính phí theo tỷ giá của nhà cung cấp dịch vụ di động trong quốc gia của bạn.

Cách thức hoạt động của hệ thống liên kết

Hệ thống liên kết từng bước

 • Đăng ký trên SmsNotif.com

  Đăng ký trên SmsNotif.com

  Đăng ký là miễn phí. Tài liệu là không cần thiết. Bạn thậm chí không cần tên thật của bạn.

 • Liên kết điện thoại của bạn với hệ thống

  Liên kết điện thoại của bạn với hệ thống

  Tải xuống ứng dụng của chúng tôi miễn phí và cài đặt nó trên điện thoại của bạn.

 • Biến điện thoại của bạn thành đối tác

  Biến điện thoại của bạn thành đối tác

  Những người dùng khác sẽ có thể gửi tin nhắn qua điện thoại của bạn ở quốc gia của bạn.

 • Yêu cầu rút tiền

  Yêu cầu rút tiền

  Hệ thống sẽ chuyển đổi các khoản tín dụng thành tiền tệ và chuyển tiền tệ cho bạn trong tài khoản đã khai báo của bạn.

 • Nhận tín dụng

  Nhận tín dụng

  Đối với mỗi tin nhắn được gửi, tín dụng của người thuê sẽ được thưởng.

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2
Your Cart