Chia sẻ

Có thể tạo các mẫu tạo sẵn trong tab này. Sau đó, chúng có thể được sử dụng trong các tin nhắn hàng loạt để chuẩn bị nhanh hơn.

Được đăng vào lúc: Th02 17, 2023 - 762 Lượt xem

1. Đăng nhập vào trang tổng quan của bạn.

2. Nhấp vào "Công cụ" rồi nhấp vào "Mẫu".

4-sms2

3. Nhấp vào "Thêm mẫu".

4-sms3

4. Điền vào tất cả các trường theo quyết định của bạn.
Ảnh chụp màn hình hiển thị một ví dụ về cách điền từng trường.
Để tạo tin nhắn, bạn có thể sử dụng mã ngắn và Spintax.

4-sms4

5. Nhấp vào "Gửi"

5-sms5

6. Do đó, bạn xử lý mẫu mà bạn có thể sử dụng nhiều lần để gửi tin nhắn cho cả SMS và WhatsApp.
Bạn có thể tạo các mẫu như vậy được xác định bởi gói đăng ký của mình.

5-sms6

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2