Câu hỏi về cách ứng dụng hoạt động

Một vài câu hỏi thường gặp để giúp bạn sử dụng ứng dụng SmsNotif.com.

  • Nếu ứng dụng cổng không hoạt động hoặc tin nhắn không được gửi từ hàng đợi, vui lòng kiểm tra xem thiết bị Android của bạn có Dịch vụ Google Play hay không. Dịch vụ này là bắt buộc để ứng dụng hoạt động bình thường vì ứng dụng sử dụng FCM cho các giao dịch. Đồng thời kiểm tra xem ngày giờ của thiết bị có được đồng bộ hóa chính xác từ internet hay không.

Tải xuống tệp APK

Tải xuống và cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

github download App SmsNotif download App
Kiểm tra virus Thêm về tệp APK
image-1
image-2